::: CHAKRA’S VAN DE KAT

Bij heel wat alternatieve therapieën wordt er op de chakra’s van de kat gewerkt.

Onderstaande figuur toont je waar je de chakra’s kan terugvinden.