Vroeger geloofden sommige volkeren dat de kat het symbool was van het vleesgeworden kwaad.

Duivels en heksen namen haar gedaante aan. Het gevolg : vele katten werden wreed behandeld en gedood. Zo kende men het katknuppelen, waarbij het arme dier in een tonnetje werd opgesloten. Dit werd door middel van 2 touwen tussen 2 bomen gehangen, waarna men poogde de ton met knuppels aan dingelen te slaan.

Ook dienden katten als offer voor de boze geesten, of werden ze levend begraven of verbrand.

In de Middeleeuwen werd de kat beschouwd als voorwerp van afschuw en als bondgenoot van de duivel en heksen. Een zwarte kat en een heks konden een en hetzelfde wezen zijn, door middel van gedaanteverwisseling. Ze zeiden zelf dat de katten na 7 jaar dienst, veranderden in een heks.

Als een heks stierf gaf ze haar gaven door aan een kat. Men zag de blik van Satan in haar ogen. Ook het feit dat het een nachtdier is telde waarschijnlijk mee. Bovendien hoort men een kat niet naderen, één van de redenen waarom heksen verdacht werden van het zich vermommen in een kat. Zo konden ze zich ongemerkt verplaatsen.

In tal van streken van Europa en Amerika is men er ook nu nog heilig van overtuigd dat het ongeluk over afroept, wanneer een zwarte kat je pad kruist en van je wegloopt. Daarnaast zijn er nog andere vormen van bijgeloof die minder bekend zijn.

Een kat die te dicht bij onze mond komt, zou de adem uit ons lichaam wegslorpen. Een kat die sterft in je huis of meeverhuist, zou ongeluk brengen.

In Engeland brengt een zwarte kat juist geluk en een witte kat ongeluk.

Een kat die zich over de neus aait is een voorbode van aangenaam bezoek.

In China is een zwarte kat ook een teken van ongeluk. Daar wordt de zwarte kat echter beschouwd als eens waarschuwing, zodat men daarna extra goed op zijn hoede kan zijn.

Aan de vruchtbaarheidsgodin Freyja dankt de stereotype heks van vandaag haar zwarte kat. Freyja’s katten symboliseren mannelijke seksualiteit (de witte katten) en vrouwelijke seksualiteit (de zwarte katten). Na de kerstening werd de zwarte kat het symbool van de lichamelijke zonde die de vrouw in de wereld zou veroorzaken, en om die reden ontstond het geloof dat een zwarte kat ongeluk zou brengen.

Freyja, godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de schoonheid, liet zich door de wolken rijden op een wagen die werd getrokken door wilde katten. Ook de druïden offerden de kat om vruchtbaarheid van de velden af te smeken.

De Egyptenaren beschouwden katten in de oudheid als goden. De kater vertegenwoordigde de zon, de kattin de maan. Het gezegde dat een kat 9 levens heeft komt oorspronkelijk voort uit deze kattenverering, maar ook wel uit het feit dat een kat gehecht is aan het leven.

Komt een zwerfkat bij u aanlopen, dan hebt u geld te verwachten.

Nog andere bijgelovige gedachten over katten:

 • Als een zwarte kat je pad kruist of je huis binnenkomt, brengt dat geluk (oud Egypte)
 • Als een kat je huis binnenkomt en je doet er vriendelijk tegen, zal de duivel je met rust laten.
 • Een niezende kat in huis betekend geluk in huis.
 • Als een kat 3x achtereen niest zal iedereen in huis verkouden worden.
 • Een kat met 3 kleuren beschermt je huis tegen brand.
 • Een kat verzekert zijn eigenaar van succes en geluk (China).
 • Mensen die een hekel hebben aan katten zullen in de regen ten grave worden gedragen (Nederland).
 • Als een kat met zijn rug naar het vuur zit, gaat het stormen, regenen of sneeuwen.
 • Katten dragen de zielen van de gestorvenen naar het hiernamaals (Finse volksoverlevering).
 • Als een kat zich wast, komt er een gast.
 • Een schildpadkat brengt fortuin.