“leven als kat en hond” : veel ruzie maken met elkaar

“er uitzien als een verzopen kat” : kletsnat zijn

“de kat heeft het gedaan” : wordt gezegd om de schuld van zich af te schuiven

“de kat uit de boom kijken” : een afwachtende houding aannemen

de katjes in het donker knijpen” : in het geheim iets doen wat niet door de beugel kan

“maak dat de kat wijs” : daar geloof ik niets van

zijn kat sturen” : niet komen opdagen

“dat weet de kat ook” : dat weet iedereen

“de kat bij het spek zetten” of “de kat bij de melk zetten” : iemand in verleiding brengen

de kat zit in de gordijen” ; de poppen zijn aan het dansen

“een kat in een zak kopen” ; bedrogen uitkomen

een kat in het nauw maakt vreemde sprongen” ; wie in nood zit doet onverwachte dingen

een vogel voor de kat zijn” ; opgegeven, verloren zijn

iets voor de  kat zijn kont doen “ ; iets voor niets doen

“als een kat om de hete brij draaien” : iets wel willen doen maar het niet durven

“zo vlug als een kat” of “katterap” ; buitengewoon snel zijn

“zien als een kat” : buitengewoon scherp zien

“staan kijken als een kat in een vreemd pakhuis” ; zich ergens helemaal niet thuisvoelen

“de kat de bel aanbinden “ ; als eerste met iets moeilijks beginnen

“een kattewasje” ; oppervlakkige, haastige wassing

“in katzwijm vallen” ; kortstondige flauwte

“dat is geen kattepis” ; dit is niet iets gerings

“kattebelletje” : klein, haastig neergekrabbeld, niet vormelijk briefje

“Als de kat is voorzien van handschoenen, kan zij geen muizen of ratten vangen” : Iemand die belemmerd is in zijn doen en laten, kan zijn taak niet volbrengen.

“Als de kat kon vliegen, was er geen spreeuw meer in de lucht” ; Dat zegt men tegen mensen die vaak “als” zeggen

“Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel” ; Als er geen controle is kan je ongestoord je gang gaan

“Als katten muizen, mauwen /miauwen ze niet” : tijdens het eten wordt er veel minder gepraat

“Andere katten te geselen hebben” ; iets anders aan je hoofd hebben of te doen hebben

“Daar komt de zwarte kat in” : daar komt ruzie van

“Dat is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken” : geen gemakkelijk persoon

“Dat is niet voor de poes” : dit is niet gemakkelijk

“Aan de beste kat kan een muis ontlopen” : ook de knapste maakt wel eens een fout

“De bruid heeft de kat goed gevoerd” : het is mooi weer op de huwelijksdag

“de kat de bel aanbinden” : Iets gevaarlijks doen. Dit spreekwoord is afkomstig van een oude fabel, waarin muizen besluiten om een bel aan de staart van de kat te bevestigen zodat ze hem altijd horen aankomen.

“De kat heeft de lever gegeten” : de schuld afschuiven

“De kat in de gordijnen jagen” : ruzie uitlokken

“De kat in de kelder metselen” : de uitbarsting verhinderen, maar het kwaad laten bestaan

“De kat in de ketel vinden” : te laat zijn om te eten, alles is al op

“de kat wil vis eten, maar geen poot nat maken” ; de gemakkelijkste weg kiezen

de poes op de bak zetten” : naar het toilet gaan om te plassen

“een antieke kater hebben” ; nog last hebben van een kater van een paar dagen geleden

“een kat een kat noemen” ; duidelijke taal spreken, geen blad voor de mond nemen

Een kat met fluwelen pootjes vangt geen muizen” ; met overdreven voorzichtigheid kom je nergens

“Het anker achter de kat werpen/gooien” ; genoeg verdiend hebben, het zeemansleven vaarwel zeggen

“Het eerst gewin is kattengespin” ; wat men in het begin wint, moet men later vaak weer verliezen.  De hele strijd is nog niet gewonnen als men de eerste veldslag wint. wie het eerste spelletje wint, verliest soms alle andere spelletjes, ook wel beginnersgeluk

“Het is net een kat als andermans kat” ; het is niets bijzonder

“Hij is zo welkom als een kat in de melkkamer” ; hij is helemaal niet welkom

“hij meent dat keizers kat zijn nicht is” ; doen alsof men belangrijk is

“hij stapt als een kat in de morgendauw” ; hij loopt heel voorzichtig

“Hij weet er net zo veel van als de kat van waffelenbak” ; wordt gezegd over iemand die van een bepaalde taak niets terecht brengt

“hoe eer de vogel zingt, hoe eer de kat hem wringt” ; je moet niet te vroeg juichen, er kan altijd nog iets verkeerd lopen.

“Kat in het bakkie” ; wordt gezegd als met succes heeft behaald,

“Mauw niet zo, dat is kattentaal” ; wat je nu zegt, is niet te volgen

“De kat komt op de koord” ; het probleem dient zich nu aan

“Poespas” ; drukte om niets

“voor de kat zijn staart” ; iets gratis doen

“zich weren als een kat in de krullen” ; zich fel verweren

“Zo wijs als Salomon’s kat” ; Schijnbaar wijs zijn (maar in feite helemaal niet wijs zijn)

“Zoek geen drie benen aan een kat” ; zoek niet iets, wat er toch niet is

“In het donker zijn alle katjes grijs” ; Als de situatie niet optimaal is, kan je die niet goed beoordelen.

“Omwille van de smeer likt de kat de kandeleer”. Voor eigen voordeel vleit men iemand of doen men dingen die men anders niet zou doen.